RODERUTSLAG Normal  
Start  
Termik  
Speed  
KANAL NR.
2 6 7 5 3 4
MAXUTSLAG
u
n u n u n u n u n v h  
SKEV                          
HÖJD                          
SIDA                          
BROMS                          
STARTKLAFF                          
TERMIKLÄGE                          
SPEEDLÄGE                          
                           
KROKENS LÄGE MÄTT FRÅN VINGENS FRAMKANT                 mm      
TYNGDPUNKT MÄTT FRÅN VINGENS FRAMKANT     mm