Föregående Nästa
Steg 3: Kom in snett underifrån, fortfarande i hög fart. Notera hur din medhjälpare får en rejäl känga medan denne försöker hålla ditt plan helt.