Föregående Nästa
--------------1/8--------------------- Efter invigningen av VM:et drog ett åskväder förbi som raserade de flesta tält. Vi klarade oss ganska bra då vi stannade kvar och kunde rädda våra prylar innan tälten raserades.