Regler

Regler Sverigecupen - F3J [vinsch]

 
De regler som gäller för Sverigecupen - F3J [vinsch] 
är F3J:s regler med nedanstående förtydligande/tillägg.
 
1. Sverigecupen - F3J [vinsch] är en tävling med inriktning på att samla de piloter som tävlar nationellt i termikflyg.
 
2. Samtliga deltävlingar arrangeras under en eller två dagar.
Minst 2 finaler avslutar deltävlingen, om inget oförutseende inträffar.
 
3. Minst fyra genomförda omgångar behövs för att deltävlingen ska räknas med i Sverigecupens slutresultat.
 

4. I Sverigecupen tas hänsyn till placering/poäng i grundomgångar och final när deltävlingen räknas in i Sverigecupen enligt följande:

  • Grundomgångarna sammanställs och normaliseras så att vinnaren får 100 P
  • Antal deltagare i finalen beslutas utifrån antalet startande mm
  • Finalisterna tävlar om poängutrymmet från vinnaren av grundomgångarna till den placering som precis missade final.
  • Detta utrymme normaliseras så att vinnare av finalen får 100 P och siste man i finalen kan om han/hon misslyckas totalt som minst få samma poäng som den som precis missade finalen.

Tex. X tävlande 4 i final

 

Resultat grundomg. 1= 100p 2=99,5p 3=98p 4= 98,7p 5=97p osv

Då tävlar dom 4:a i finalen om 100-97 = 3 P

 

Resultat final 1=100p 2=98p 3=70p 4=20p

  ( pilot 4 misslyckades rejält )

 

Slutresultat 1=100p 2=99,4 3=99,1 4=97,6 5=97 osv

 

Obs det är inte säkert att vinnaren i grundomgångarna = vinnare i slutresutatet, det avgörs ju finalen. Resultatet i grundomgångarna spelar ingen roll för finalisterna, deras resultat avgörs i finalen, helt enligt F3J-idén.


5. Vid säsongstart beslutar sverigecupansvarig hur många deltävlingar som räknas in i totalresultatet. För 2011 är det de 4 bästa delresultaten.
Vid lika poäng räknas ytterligare en deltävling osv.

6. Totalsegraren, andra- och tredjeplats erhåller Sverigecup-priser.
     Andra- och tredjepris endast om ekonomin tillåter.


7. Arrangören bestämmer vid morgonbriefingen antalet maximala     omgångar, alternativt vid vilket klockslag ingen ny omgång startas.    Arrangören bestämmer även från och med vilken genomförd omgång en strykning ska gälla.

 
8. Det är tillåtet att använda vinschar anpassade enligt F3B-reglerna med undantag av avstånd till brytet:
max avstånd är 150 meter (istf 200 meter).
 
9. Vid vinschstart överförs springstartregeln om att löparna efter urkoppling genast ska se till att ”veva in linan, alternativt få bort den från startområdet för att undvika linkors”, till att ”vinscha in linan (skärmen) till brytet, alternativt få bort den från startområdet för att undvika linkors”.
 
10. Det ska finnas ett stopp, för skärmen, som förhindrar att den kan passera brytet.
 
11. Vinschning av egen lina längs marken som korsar annan lina ska undvikas.
 
12. I en omflygning ska minst 3 piloter ges möjlighet att delta.
Blir en pilot inlottad i en omflygning som utfyllnad räknas inte dennes poäng i omflygningen.
 
13. Arrangören utser vid morgonbriefingen (tillsammans med vinchägaren) de vinschar som ingår i en vinschpool om en sådan behövs.
Det är vinschpoolen som står till förfogande för deltagare utan vinsch. Dessa vinschar erhåller en ny lina av arrangören vid ett linbrott. Vinschägaren kan istället välja att lägga på en egen lina.
En vinschägare har alltid förtur till sin egen vinsch.
Grundtanken är ändock att vinschägare tar med sig sin egen vinsch och lina till tävlingen och att piloter utan vinsch innan tävlingen får förfoga över lämpliga vinschar i samarbete med vinschägare.
Arrangören gör klart innan tävlingsstart vilka vinschar som ingår i vinschpoolen.
 
14. I varje flygheat tilldelas piloten ett bestämt landningsmärke. Detta kan innebära att vinschen inte står optimalt placerad i förhållande till landningsmärket.
 
15. Startavgiften ska täcka priser, eventuella linor och arrangörens egna utgifter.
 
16. Utländska deltagare (FAI-licens) är tillåtna att delta
i Sverigecupen - F3J [vinsch].
 
Regler införda efter CIAM-mötet våren 2010:
 
1. Det är tillåtet att från modellen sända tillbaka information om

     mottagarens signalstyrka och batterispänning.

 

2. Strykningar av omgångar sker när 8 omgångar genomförts.

     Dvs vid 1-7 omgångar: ingen strykning av poäng.

     Denna regel är en rekommendation till arrangör i Sverigecupen.

 

3. 3-meters regeln tas bort för säkerhetsområdet.

     Nytt:
     Kontakt med ett objekt i säkerhetsområdet: -300p

     Kontakt med en person i säkerhetsområdet: -1000p

 

4. Obegränsat antal omstarter.

 

5. I en flyoff får tävlingsledaren, under de 30 första sekunderna,
     begära ner piloterna för en omstart av omgången.
 

/Tävlingsarrangörer av Sverigecup - F3J [vinsch]
 
Med reservation för ändringar.
 
(Version 2012:1) 
 

 

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: