Regler i kortform

Utdrag ur reglerna ”SC4_Vol_F3_Soaring_19,     5.6 Class F3J 

Observera att officiella FAI-regler gäller om inget annat sagts på briefingen innan tävling (lokala regler)

 

===

Uppdaterade regler inför säsong 2019:

- Vingbelastning 20-75 g/dm2

- Kollision med annat flygplan i luften ger ej re-flight.

- Re-flight pga hindrande omständighet ges endast för de

  första 60 sekunderna av arbetstiden.

- Även vinsch är tillåten som startmetod.

- Samtliga flygningar räknas i Fly-off (final).

===

 

Team

Varje deltagare har rätt att använda tre hjälpmedlemmar.

Maximalt två av dessa får användas som löpare.

 

Linor

Totala linlängden får ej överskrida 150 meter vid 20 N kraft (2kg).

 

Start

10 minuters arbetstid. I en Fly-off är arbetstiden 15 minuter.

Obegränsat med startförsök under arbetstiden. Sista räknas.

Det är ett startförsök då planet lämnar handen när linan är spänd.

Vid start före arbetstidens början måste genast nytt startförsök ske.

Tidtagningen börjar när planet kopplar ur.
Tidtagningen stannar då:

 • Planet landar, dvs planet nuddar marken första gången
  eller planet tar i någonting som är i kontakt med marken (ej linan).
 • arbetstiden tar slut.

Flygtid anges i sekunder med en decimal.

 

Ögonblickligen efter urkoppling måste medhjälpare veva in linan, alternativt få bort linan från startkorridoren, för att undvika linkors. Vid linbrott gäller detta den del som sitter i marken/hålls av löpare. Om detta inte efterföljs efter påpekande av tävlingsledning/domare ges avdrag till piloten.

 

Omstart (Re-flight)

Ges om följande inträffar:

 • Krock med medtävlandes modell.
 • Flygning in i medtävlandes startlina.
 • En medtävlare flyger in i startlinan.
 • Tidtagaren har missat att ta tiden.
 • Någonting oväntat/hindrande inträffar, utanför den tävlandes kontroll.
 • En medtävlares startlina är ej borttagen efter start och blockerar den egna startlinan.

OBS, Korsade linor i starten innebär ej omstart.

 

Omstart ska genast begäras och landning ska ske om möjligt.
Om inte anses omstartsmöjligheten vara förbrukad.

 

Omstart ges enligt följande prioriteringsordning:

 1. I en ej fullständig grupp, eller i en grupp med extra start/landningsmöjligheter.
 2. I en nyskapad grupp med minst 4 omstartspiloter.
  Den nyskapade gruppen kan kompletteras med slumpmässigt inlottade extrapiloter
  för att fylla ut upp till 4 piloter.
  Om inlottade pilots lagmedlemskap eller frekvens är olämplig, eller piloten avstår,  lottas en ny pilot in.
 3. Samma grupp flyger igen sist i omgången.

De inlottade piloter som är med, enligt punkt 2 och 3, får räkna sin bästa poäng av de två flygningarna. En inlottad pilot har ej möjlighet till omflygning.

 

Landningspoäng

Landningspoäng mäts vid planets nos.

Om planet landar efter arbetstidens slut ges 30 minuspoäng på flygtiden och landningspoängen blir noll.

Noll landningspoäng om planet nuddar pilot eller medhjälpare.

 

Noll poäng ges

 • Om start skett före arbetstidens början och nytt startförsök ej gjorts.
 • Om någonting lossnat från planet i luften, förutom vid kollision med plan eller lina.
  Delar får lossna vid landning.
 • Någon del av planet är mer än 75 meter från landningspunkten efter landning.
 • Om landning sker mer än 1 minut efter arbetstidens slut.

--

De senaste reglerna hittas här:

https://www.fai.org/page/ciam-code


 

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: