Tävlingar & Sammankomster

 

"Antalet sammankomster är tänkt att harmoniera med ett stort attraktionsvärde att inneha F3B prylar kopplat till antal utövare."


Tre tävlingar planeras per år varav två med alla tre delmoment (A, B och C), en av dem blir SM. Den tredje är en så kallad Masters med delmomenten A och C eller endast C. Detta ska kryddas med en eller två sammankomster på vårkanten, som är kurser och kul träffar för att hosta igång inför sässongen. Antalet sammankomster är tänkt att harmoniera med ett stort attraktionsvärde att inneha F3B prylar kopplat till antal utövare.

A = Termikflygning

B = Distans

C = Hastighet

Ansökning om att arrangera tävlingar & sammankomster ska vara publicerat här på modellsegelflyg.se senast sista februari vart kalenderår, se fliken Kalender.

 

Arrangera Nationell eller Masters:

Distansmomentet är det mest funktionärskrävande för en arrangerande klubb, ny signalutrustning och modifiering av äldre är på g. Det minskar funktionärsbehovet då piloterna själva kan sköta signalering vid den så kallade A-linjen.

Ovanstående gör att en arrangör minimalt klarar sig med fyra personer:

- Tävlingsledare

- Tre funktionärer för signaler på B-linjen, se exempel nedan!

 

Exempel Nationell tvådagarstävling alla delmoment:

Dag ett:

Moment A (termik) och C (hastighet) flygs första dagen och kräver en tävlingsledare och en funktionär på B-linjen. Tävlande sköter A-linjen.

Dag två:

Moment B (distans) med tävlingsledare och tre funktionärer på B-linjen. Tävlande sköter A-linjen, in alles fyra personer.

 

Exempel Masters endagstävling med två delmoment:

Halva dagen utgörs av moment A (termik) och den andra moment C (hastighet). En tävlingsledare och en funktionär på B-linjen för hastighetsflygning. Obs funktionären behövs bara för speedflygningen. Tävlande sköter A-linjen.

 

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: