F3B - Multisport

F3B består av tre moment; Uthållighet, Distans, Hastighet, och är den äldsta av alla segelflygklasser in radioflyg. Från början bestod klassen avett uthållighetsmoment men byggdes snabbt på med ett distansmoment och ett hastighetsmoment i varje omgång.

 

Uthållighetsmomentet innebär att piloten skall flyga exakt 10 minuter och landa så nära som möjligt en tilldelad landningspunkt. Under distansmomentet skall piloten under 4 minuter flyga som många sträckor som möjligt fram och tillbaka i en 150-meter långa bana. Sist flyger piloten ett hastighetsmoment där 4 sträckor i 150-meters banan skall avverkas på kortast möjliga tid.
 
Som startmetod använder man sig av för ändamålet speciellt tillverkade elvinschar.
 
Vad är mer utmanade än att försöka flyga alla dessa moment med samma flygplan? Planet måste vara lätt i vissa moment, nedtyngt av vikter i andra, glida lätt och vara extremt starkt för att stå emot stora krafter och klara av hastigheter som överstiger 200 km/h. Planen är därför idag uteslutande tillverkade i kompositmaterial och den tekniska nivån bakom planens konstruktion är mycket hög.
 
Sverige tillhör den internationella eliten inom  F3B med flera pallplatser, inklusive guld, såväl individuellt som lag under de senaste 10 åren.
 
Diskussionsgrupp för F3B, F3J och F3B-T på svenska:  f3bsweden
 
 
 
Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: