Sanktionering av nationell tävling

Q: Vad är en nationell tävling?
A: Kriterier:
   - Tävlingar där deltagarna kommer från flera modellflygklubbar.
   - Tävlar i en FAI-klass eller derivat (variant) av sådan.


Q: Hur gör jag som arrangör?
A: Första steget är att klubbens representant registrerar tävlingen genom klubben-online.


Q: Vad händer sedan?
A: Tävlingarna sanktioneras av OU och läggs ut i kalendrarna på förbundets och modellsegelflyg.se's sidor. Resultat som skickas in till Resultatblankett (xls) 


Q: Varför skall resultaten rapporteras in?
A: Förutom för att sprida resultaten enligt ovan, används antalet starter som inrapporteras under året som en faktor för att fördela pengar inom förbundet till nästa års budget.


Q: Hur många starter genomförs varje år?
A: 2002 rapporterades 135 starter till förbundet från segel, 2005 och 2006 har det genomförts ca 400 starter på sanktionerade tävlingar.

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: