Val av mottagare

Det finns idag olika typer av mottagare och vi ska här försöka att förklara de olika typerna.

 
Beteckningar som enkelsuper (ES), dubbelsuper (DS), DC, PPM, PCM och IPD.
 
Kristaller
Kom ihåg att du ska alltid använda orginalkristaller i radioutrustningen. Har du en MPX sändare, använd MPX kristall. Samma sak gäller för mottagare. Har du en Futaba mottagare till MPX sändaren, använd Futaba kristall i mottagaren. Kontrollera alltid att räckvidden är tillräcklig om du använder olika fabrikat på sändare och mottagare. Kristaller ska alltid bytas om de har varit med om en krasch även om de verkar fungera. Detta är en billig försäkring.
 
Enkelsuper
Enkelsuper (ES) eller vanlig mottagare har en kristall. I mottagaren blandas den inkommande signalen från sändaren med kristallsignalen och skillnaden mellan dessa (kallas mellanfrekvens eller MF) förstärks. Detta var tillräckligt innan vi fick P4 sändare som ligger inom 100-108MHz. P4-signalen kan blandas i mottagaren med kristallfrekvensen gånger 3 +- mellanfrekvensen. Detta ger en signal lika med MF och förstärks därigenom i mottagaren och resultatet blir att vi blir störda. Ett räkneexempel: I Stockholm finns Radio Stockholm på frekvensen 103.3MHz. Kanal 64 sänder på 35.040MHz. Mottagarens kristallfrekvens är 0,455MHz lägre än sändfrekvensen, alltså 34,585MHz. Tre gånger denna blir 103,755MHz. 103,755-103,3=0,455MHz. Dvs i Stockholm bör man undvika att använda kanal 64 i enkelsupermottagare eftersom risken för störningar är stor på denna frekvens. För att vara på säkra sidan bör de närliggande kanalerna också undvikas, alltså kanal 63-65 i Stockholmområdet.
 
Dubbelsuper
DoppelSuper (tyska), Dual Conversion (engelska) var nästa steg i utvecklingen för att möta ovanstånde problem. I en DS mottagare finns det två kristaller och två mellanfrekvenser. På detta vis eliminerar vi problemen med P4 sändarna och vi får därigenom säkrare mottagning. Märk väl att du måste använda DS-kristaller i DS-mottagaren och alltid originalkristaller eftersom mellanfrekvensen kan variera mellan olika fabrikat.
 
PPM
Pulse Position Modulation (på svenska vanligen benämnt pulsbreddsmodulering) har hittills varit det vanliga sättet att överföra informationen mellan sändare och mottagare. Eftersom det inte finns någon intelligens i mottagaren så blir denna länk lätt påverkad av yttre störningar. Problemen har tilltagit på senare år med mer signaler i luften, tänk på alla mobiltelefoner och basstationer till dessa. Detta innebär att tillverkarna försöker hela tiden förbättra mottagarna. Ett bra sätt att undvika störningar är att alltid ha nya mottagare.
 
PCM
Pulse Code Modulation var nästa steg för att förbättra länken mellan sändare och mottagare. Sändaren skickar med en checksumma för varje överföring som sker ungefär 50ggr i sekunden. Mottagaren räknar ut en checksumma på den mottagna signalen och jämför den med den skickade. Om dessa stämmer överens så har du ingen störning och signalen sänds vidare till servona. Stämmer inte checksummorna skickas inte signalen vidare till servona utan den sista giltiga signalen ligger kvar. Detta tillstånd kallas Hold och kan vara upp till 0,5 sekunder. Skulle störningen vara längre än 0,5 sekunder går mottagaren över till Fail Safe mod, dvs ett förinställt utslag på servona.
 
Somliga piloter tycker att PCM-mottagare har bättre räckvidd än PPM-mottagare men detta beror mest på att PCM-tekniken maskerar störningar. Vid räckviddsgränsen kommer överföringen att upplevas som om det går trögt att styra. Detta är den enda varning du får att du snart tappar kontrollen över maskinen om du inte omgående flyger tillbaka till sändaren.
 
En sak att observera är att alla kanalerna uppdateras ej med samma hastighet. Detta beror på den informationsmängd som får plats i kanalen. Ökas denna för mycket finns det risk för störningar av grannkanalerna.
 
Varje tillverkare har sin egen variant av PCM-teknik och du måste ha samma fabrikat på sändare och mottagare.
 
IPD
Intelligent Pulse Dekoderiung är ett sätt att förena det bästa av PPM- och PCM-tekniken. Från PPM har man tagit den snabba överföringen på alla kanaler, fungerar med alla PPM sändare från 2 till 12 kanaler. Från PCM har man tagit att endast riktiga signaler skickas till servona, Hold och Fail Safe funktionen.
 
Detta åstadkoms med en signalprocessor i mottagaren som utvärderar den mottagna signalen. Är den riktig, skickas den genast vidare till servona. Är det en störning kortare än 0,5 sekunder, ligger sista riktiga värdet kvar på servot (Hold). Är störningen längre än 0,5 sekunder går mottagare i Fail Safe. Så fort riktig signal finns skickas den till servona.
 
Även med IPD blir styrningen trögare när man närmar sig räckviddsgränsen. Signalprocessorn tar medelvärdet över flera överföringar på servokanalbasis och skickar detta värde till servot.
 
/Ove Fransson
 
Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: