Termikflygning

Termik är ett fenomen som uppstår då luften när marken värms upp och därmed stiger. Genom att flyga i dessa stigande luftmassor kan du också få ditt plan att stiga.

Hur hittar jag termiken?

Genom att titta på olika indikatorer runt i kring dig kan du lära dig att tyda var termiken finns. Dessa kan vara:

   - "Hotspots" i terrängen såsom träddungar, mörka markytor el. dyl.
   - Molnformationer. Under stora cumulus är det ofta stor aktivitet.
   - Vindkantringar. Avtar vinden, eller tom. vänder, finns termiken framför dig i vindriktningen - ökar den har termiken passerat dig. Kantrar den plötsligt i sidled finner du den troligen snett framför dig åt det håll vinden vrider över till. Tänk dig att där det finns termik och luften stiger blir det ett undertryck och ny luft måste strömma till. Därav vindkantringarna. 
   - Flaggor som kantrar/vrider sig eller när vinden "tar tag" i lövträd är tydliga invisningar. Genom att  bedömma olika sådana invisningar och samtidigt vindkantringar där du självstår kan man triangulera in termikblåsor med stor precision. 
   - Vänner. Titta på fåglar och andra modellflygplan om stiger.

Inom resp. område ovan kommer mer teori att tillföras inom kort.

Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: