Artiklar

F3Bel - Älvsbyn - 5:e tävlingen

2012-09-27 15:44 av Lars Olsson 


VITESS - en populär billig instegs-modell.


Nästa säsong kan nog ingen känna sig säker längre. Nya flygplan beställs och gamla modifieras för bättre prestanda.


BRIEFING
Efter tävlingen hade vi ett ”årsmöte”, där vi bl.a. diskuterade regelverket inför 2013. En Regelkommite utsågs, med målsättningen att göra F3Bel till en ”exakt” kopia av F3B-FAI, men med den skillnaden att elmotorn sitter i nosen i stället för i vinschen och med de regeljusteringar som detta medför för att tävlingsformen inte skall avgöras av ”motoreffekten”.


DISTANSSTART

LARS OLSSONS ORCA
F3Bel är en tävlingsgren som har blivit mycket attraktiv, åtminstone här i Norr- och Västerbotten, (där vi inte får ner en ”bryttrissa” i jorden förrän i början av maj månad). När vi startade F3Bel var vi fyra piloter. 2013 år är vi minst tolv som gör upp om titeln. En ökning med 200 % på tre år!


PATRIC SANDBERG MED ATOMIC

PEDER NORDLÖF MED CERES
Nästa år arrangerar vi fyra tävlingar i Älvsbyn, Boden, Skellefteå och Luleå. Dessutom kommer Skellefteåklubben förmodligen att arrangera två F5J-tävlingar, där flera av oss F3Bel:are kommer att vara med och kämpa om placeringarna.


OLAF BRÖMS MED TORAYCA

TORAYCA


TORAYCA
Vi är en numera en registrerad tävlingsklass hos SMFF, vilket medför att medlemskap och tävlingslicens är ett måste för att få vara med och tävla.


GÖRAN LARSSON MED VITESS

BJÖRN LINDGREN MED EPSILON

JONNY NILSSON MED VITESS

MOTORSEGLAREN STÖRDE OSS IBLAND
ALLA BILDER TAGNA AV BO HÄGGKVIST - ACTION FOTO
www.actionfoto.eu/Inloggning
SMFF-nr:
Lösenord: